Åpningstider i barnehagen

Vi har endret åpningstidene - nå åpner vi kvart over sju på morgenen. Vi stenger halv fem. Her er litt informasjon om vakter og åpningstider.

Åpningstida i barnehagen vår er fra kvart over sju til halv fem. Vaktene i barnehagen er 7,5 time. De ansatte begynner kvart over sju på tidligvakt og slutter rett etter halv fem på senvakt. Tidligvakta er ferdig klokka tre. Det betyr at vi må være ferdig med alle ettermiddagsrutiner senest kvart på to. I Førå'n betyr det at alle små må være tatt opp etter soving, alle må være påkledt og ferdig til å være ute resten av dagen, ettermiddagsmåltidet må være unnagjort og ryddet opp. Og bleieskift etter måltidet bør man være godt i gang med.

I stor avdeling betyr det at vi er tilbake i bhg fra tur og ferdig med ettermiddagsmat til klokka tre. Sekker må være pakket ut og de som er blitt våte på tur må ha blitt skiftet på.

Så tida mellom halv to og tre er en veldig travel tid i barnehagen.

Dersom vi velger å åpne en halv time før så betyr det at alle disse rutinene må være unnagjort en halv time tidligere. Barna må tas opp, kles på og serveres en halv time før. Det betyr ganske mye for vår hverdag om vi kan være på Holmen til klokka to eller om vi må gå derfra allerede ett.

Når tidligvakta går, så blir det to igjen på stor avdeling til klokka kvart på fire-fire, og den siste timen er det bare en igjen. Da rekker man kun å holde oversikt over barna og snakke litt med foreldrene. Det kan ikke være rydding og slikt igjen da.