Skolegruppa

På skolegruppa i år er det 8 barn: . Torsdag og fredag er skolegruppedager der vi er sammen i kjernetida, altså fra ca. kl. 09.30-14.00.

Torsdag er en dag hvor vi har base inne i Kvila og kan drive med skoleforberedende aktiviteter som klipping og liming, spill, forming, tall og bokstaver. Vi bruker Trampoline aktivitetshefte i arbeid med forskjellige temaer gjennom barnehageåret.

Fredag er en fast turdag. Vi går som oftest til barnehagens faste turmål, men drar også på noen lengre turer og utflukter i nærmiljøet. Denne dagen lager vi mat fra bunn sammen med barna hvor vi veier, måler og trekker inn matematiske begreper.

Sosiale ferdigheter er gjennomgående tema som vi har fokus på i alle aktiviteter, i relasjoner og i lek.