Fakta om Kausvol gardsbarnehage

Kausvol gardsbarnehage er en privat barnehage, eid av Ragnhild Antonie Finden. Den er beliggende på garden Kausvol i Stange kommune, og har kommunal godkjenning og driftstilskudd. Vi har 56 barn og 20 ansatte. Live Brovold Sveum er styrer i barnehagen.

Vi har dette barnehageåret 56 barn i barnehagen, fordelt på tre avdelinger: Førå'n, Låven og Kvila. I Førå'n går ettåringene og toåringene, og Kvila og Låven er 3-5-årsavdelinger. Vi har omtrent 12 årsverk, fordelt på 20 ansatte. Våre satsningsområder er gårdsliv, natur og friluftsliv, motorisk trening, sosial kompetanse og språkstimulering.

Vi har mange utesteder å gå til, blant annet to lavvoer, et stabbur, en gildehall og et lysthus, i tillegg til flotte utearealer.

Vi er godkjente av kommunen, og mottar kommunal og statlig støtte til driften.

Åpningstidene er kl. 07.30 til 16.30. Vi har stengt to uker i juli, samt fem planleggingsdager. Vi har åpent i romjula og i påsken dersom det er nok barn som har behov for plassen.

Prisen for barnehageplass er makspris, det vil si kr. 2.580,- pr. mnd. for full plass, matpenger på 250 kr for full plass kommer i tillegg.

Søknadsfrist for nytt år er 1. mars hvert år. Dersom du ønsker barnehageplass etter denne datoen må dere kontakte oss via barnehagen@kausvol.no eller telefon 62 57 32 80 for å sjekke om vi har ledige plasser, eller fyll ut søknadsskjema via www.stange.no. Ledige plasser fyller vi opp fortløpende!