Kvila

Kvila er vår nye småbarnsavdeling, og i påvente av ny barnehage så holder de til i huset Kvila.

 

Denne gruppen består i år av 15 1- og 2-åringer.

Dagsforløpet for Kvila:

  • 07.00 Barnehagen åpner
  • 07.15-ca.07.45 Frokost
  • 09.00 Vi setter i gang med frilek/aktivitet/utetid
  • 10.30 Lunsj, bleieskift og sovestund.
  • Ca 13.00 De første barna våkner, påkledning til utetid – alt etter vær og vind
  • Ca 14.15 Frukt måltid med litt fra matboksen. Bleieskift
  • 15.00 Frilek ute/inne. Henting
  • 16.30 Barnehagen stenger

Småbarna er også veldig mye ute. De leker og blir kjent med uteareområdet rundt barnehagen, går små turer på garden og koser med dyra i fjøset. 

Aktivitetene på avdelingen er tilpasset barnas alder og utviklingsnivå, ut ifra temaer vi har for gjeldende barnehageåret. Vi følger endringene i naturen og det som skjer på gården. Vi er veldig opptatt av å skape trygghet, gode relasjoner og glede av å være ute med de minste.

Personalet: De voksne som jobber i Kvila dette barnehageåret 2018/19 er: pedleder Karoline, barnehagelærer Bente og fagarbeiderne Astrid og Gabriela, og Marte.