Ledige plasser i Kausvol gardsbarnehage fra august

Søknadsfristen 1. mars nærmer seg, og alle barnehagene i Stange har åpen dag 15. februar, på formiddagen og på ettermiddagen mellom 17 og 19. Vi har 11 ledige plasser fra 1. august. Vi jobber med ombygging og nye lokaler, og det vil gi oss 22 ledige plasser. Dette håper vi er klart fra 1. januar 2019. Hjertelig velkommen på besøk:)!

r