Framtida er nå

Framtida er nå er et prosjekt som Stange kommune har satt i gang sammen med alle barnehager og skoler i Stange. Målet er å utvikle profesjonelle voksne som gir barna best mulig utgangspunkt for videre utdannelse.

Målet er at alle skal greie seg gjennom videregående opplæring, mestre livene sine og føle at de har en meningsfull hverdag.

Vi jobber aktivt med modulene i prosjektet og håper at dere foreldre vil se og merke at vi har enda mer reflektert holdning til arbeidet med barna.

 

Overordnede mål i prosjektet:

  1. Vi skal ha en pedagogisk praksis i Stange kommune med profesjonelle voksne som fremmer læring og utvikling for alle barn og elever i kommunen uavhengig av skole og barnehage, individuelle forutsetninger, kjønn eller foreldrebakgrunn.
  2. Alle barn og unge skal oppleve helhet og sammenheng fra barnehage og ut grunnskolen. Det skal være et nært samarbeid mellom barnehager og skoler i Stange.
  3. Utviklingsarbeidet skal ivareta både sosial og faglig utvikling.
  4. 4. Vi skal ha en resultat- og utviklingsorientert kultur, hvor resultater blir analysert som grunnlag for videre utvikling av pedagogisk praksis.
  5. Vi skal ha en god analysekompetanse ved å speile egen praksis i forhold til samfunnsoppdraget.

For barnehageåret 2016/2017 skal vi jobbe med «Dokumentasjon og vurderingsarbeid» og «Pedagogisk analyse».