Samarbeidsutvalget 2015-2016

SU har hatt sitt første møte, og konstituerte seg selv. Dette er medlemmene:

Navn etter slik bildet er sammensatt:

Ragnhild Finden, daglig leder, tlf 99253640

LEDER: Lene Jordheim, Representant fra Låven, 48264976

Elisabeth Stafne Arnesen, representant fra Låven, tlf 91658418

Hans Otto Engelaug, vararepresentant fra Førån, tlf 99100469

Kathrine Gløtvold-Solbu, vararepresentant fra Kvila/Førå`n, tlf 90876437

Astrid Elisabeth Kise, ansattes representant, tlf 99532805

Live Brovold Sveum, styrer og ansattes representant, tlf 41210725

 

 

SU er et viktig bindeledd mellom foreldrene, de ansatte og eier, og her tar vi opp saker som foreldrene og barnehagen mener er viktig å diskutere. Referatene fra SU-møtene blir lagt ut på nettsida etter at de er godkjent av medlemmene.

Foreløpig bestemte møtedatoer:

Våren 2016