Samarbeidsutvalget har møte 29.10.18

Et godt samarbeid med foreldrene er viktig for god kvalitet på barnehagen. Nå er det valgt nye representanter, og Samarbeidsutvalget har sitt første møte mandag 29. oktober klokka 19. Dersom du som forelder har saker du ønsker tatt opp i SU så snakk med en av foreldrerepresentantene, eller en av oss andre som sitter i SU.

Foreldrerepresentantene som er valgt inn i SU for dette barnehageåret er:

Ane (mor til Tobias i Låven)

Aina (mor til Andreas i Låven og Aleksander i Førå'n)

Kjersti (mor til Hedvig i Låven)

Sara Emely (mor til Tiril i Førå'n)

I tillegg sitter Gry, Astrid, Live og Ragnhild i Samarbeidsutvalget. 

Oversikt over saker:

 1. Konstituering av Samarbeidsutvalget 2018-2019
  1. Presentasjon av oss i Samarbeidsutvalget
  2. Retningslinjer for SU
  3. Valg av leder
  4. Saker som bør tas opp av SU
  5. Taushetsplikt
  6. Bilde og oppslag  
 1. Arbeidsplan for SU 2018-2019
  1. Fordeling av praktiske oppgaver
   1. Nissefest
   2. Aktivitetsdag – Hva ønsker årets SU å arrangere for foreldrene?
   3. 17. mai-trening
   4. Foreldremøter/temamøter
   5. Foreldreundersøkelse
   6. Foreldrekassa
 1. Kultur for læring

 2. Nye Kausvol – byggesaken

 3. Bemanningsnormen

 4. Orientering og diskusjon: Personalsituasjonen, Økonomi, Tilsyn
 5. Informasjonssaker: Private barnehagers landsforbund, Private barnehager i Stange, Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

 6. Neste møte

 7. Saker fra foreldre

 8. Eventuelt