Samarbeidsutvalget 2018-2019

Et godt samarbeid med foreldrene er viktig for god kvalitet på barnehagen. Nå er det valgt nye representanter, og Samarbeidsutvalget hadde sitt første møte mandag 29. oktober.

Referat fra møtet leser du her: Referat SU 291018

 

Foreldrerepresentantene som er valgt inn i SU for dette barnehageåret er:

Leder: Ane (mor til Tobias i Låven): tlf 994 24 530

Aina (mor til Andreas i Låven og Aleksander i Førå'n), tlf 952 34 467

Kjersti (mor til Hedvig i Låven), tlf 970 42 164

Sara Emely (mor til Tiril i Førå'n), tlf 909 77 542

I tillegg sitter Gry, Astrid, Live og Ragnhild i Samarbeidsutvalget.